Zásady ochrany osobných údajov

  • Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe a uskutočňovaných nákupoch podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.
  • Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú a môže ho písomnou formou kedykoľvek odvolať.
  • Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu predávajúcemu.
  • Všetky poskytnuté osobné údaje o kupujúcom sú spracovávané len pre potreby evidencie a doručenia tovaru a predávajúci ich neposkytuje žiadnym tretím osobám s výnimkou adresy doručovateľskej službe a telefonického kontaktu v prípade doručenia tovaru kuriérom.
  • Objednávka kupujúceho je po svojom potvrdení ako uzatvorená zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie.
Späť hore